حاکم بودن فضای سلبی در بیان فضیلتِ ازدواج حضرت فاطمه سلام الله علیها

برگرفته از جلسه سی و هفتم «سیر تکوّن عقاید شیعه»