نکته ای از صلوات امام حسن عسکری علیه السلام بر حجج طاهره علیهم السلام

برگرفته از جلسه پانزدهم «سیر تکوّن عقاید شیعه»