درنگی بر نهج البلاغه

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه سیزدهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۰، سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «حقوق متقابل مردم و حکومت» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه دوازدهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۰، دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «اضطرار امّت در غیبت» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه یازدهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۵ آذر ۱۴۰۰، یازدهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «نامه هشتم نهج البلاغه – برخورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه با کارگزاران و توجه حضرت به افکار عمومی و ماجرای جریر» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۰، دهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «نامه هشتم نهج البلاغه – برخورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه با کارگزاران و توجه حضرت به افکار عمومی و ماجرای جریر» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰، نهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «احتجاج به قرآن یا احتجاج به سنت؟ با محوریت نامه ۷۷ نهج البلاغه» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، هشتمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «(ادامه ی بحث) برخی چالش ها در تبین مظلومیت اهل بیت علیهم السلام» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۰۸ مرداد ۱۴۰۰، هفتمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «برخی چالش ها در تبین مظلومیت اهل بیت علیهم السلام» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۰۱ مرداد ۱۴۰۰، ششمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «سخنان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با محوریت خطبه ۱۳۷ نهج البلاغه» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰، پنجمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «تلقّی مخاطب در مواجه با متن؛ بر محور خطبه ۲۲۶ نهج البلاغه» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۱۱ تیر ۱۴۰۰، چهارمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «اوصاف رفیق امیرالمومنین صلوات الله علیه بر محور حکمت ۲۸۹» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »