وقتی در تعریف «تولّی» و «تبرّی» دقّت نمی شود

برگرفته از جلسه دوم «تجربه تاریخی در مواجهه با فتنه‌ها» – 01 آذر 1401