خانه / سخنرانی ها / امام حسین علیه السلام (صفحه 2)

امام حسین علیه السلام

عقل سرخ – جلسه سیزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13970727-AghleSorkh-13-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز جمعه مورخ ۲۷ مهر ۹۷ مصادف با شب دهم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه دوازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13970726-AghleSorkh-12-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز پنجشنبه مورخ ۲۶ مهر ۹۷ مصادف با شب نهم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه یازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13970725-AghleSorkh-11-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز چهارشنبه مورخ ۲۵ مهر ۹۷ مصادف با شب هشتم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani-13970724-AghleSorkh-10-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۴ مهر ۹۷ مصادف با شب هفتم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-13970723-AghleSorkh-09-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز دوشنبه مورخ ۲۳ مهر ۹۷ مصادف با شب ششم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13970722-AghleSorkh-08-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز یکشنبه مورخ ۲۲ مهر ۹۷ مصادف با شب پنجم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

مصائب دینداری – جلسه پانزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13970718-MasaebeDinDari-15-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز چهارشنبه مورخ ۱۸ مهر ۹۷ مصادف با شب اول ماه صفر به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «مصائب دینداری» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.    

ادامه نوشته »

مصائب دینداری – جلسه چهاردهم

TasvirShakhes-Kashani-13970717-MasaebeDinDari-14-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز سه شنبه مورخ ۱۷ مهر ۹۷ مصادف با شب سی ام محرم به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع  «مصائب دینداری» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.  

ادامه نوشته »

مدافعان حرم، مدافعان اسد!

TasvirShakhes-Kashani-13970713-Heyat-Nororeza(AS)-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز جمعه مورخ ۱۳ مهر ۹۷ مصادف با شب بیست و ششم محرم در هیئت نورالرضا علیه السّلام به سخنرانی پیرامون موضوع «مدافعان حرم، مدافعان اسد!» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای دریافت صوت این جلسه اینجا کلیک نمایید.  

ادامه نوشته »